ถอดรหัสชะตาชีวิต พิชิตโชค

Featured image


25 2565

14:00-16:00 น.

สำนักงานขายเนอร์วาน่า พัทยา

ชีวิตคนเราประกอบไปด้วย ชะตา ฟ้า ดิน และคน  แต่ละส่วนส่งผลกับชีวิตเราอย่างไร  มาถอดรหัสชีวิต เพื่อให้มีแต่โชคลาภกันได้ที่นี่

โดย อาจารย์บีม ชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากรแผนที่เสมือนจริง