ทำบุญอุทิศส่วนกุศล เสริมสิริมงคล สารทจีน 2022

Featured image


13 2565

9:00-17:00 น.

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง จ.ชลบุรี

วันสารทจีน เป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผ่าน "พิธีเซ่นไหว้" 

ทางเนอร์วาน่า เล็งเห็นความสำคัญอันแสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานต่อบรรพบุรุษ จึงจัดงาน "ทำบุญอุทิศส่วนกุศล เสริมสิริมงคล สารทจีน 2022" ขึ้น ให้แก่ลูกหลาน และผู้ที่ต้องการความสิริมงคล

สำรองที่นั่งแจ้งเข้าร่วมพิธีได้ที่ 091 906 6988
 

แพ็กเกจชุดของไหว้ : https://rb.gy/qtw10c

กำหนดการ

08:00-8:30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08:30-09:00 น.   รับพระคุณเจ้า
09:00-11.00 น.   -พิธีเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                           -พิธีสวดอวยพรเสริมสิริมงคล
11:00-12:30 น.    ถวายเพลพระ
12:30-15:00 น.    สวดอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์
15:00-17:00 น.    เดินชมโครงการตามอัธยาศัย


แผนที่เสมือนจริง