ฮวงจุ้ยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

Featured image


11 2565

10:00-12:00 น.

สำนักงานขายเนอร์วาน่า พัทยา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต มาพบกับเคล็ดลับว่าทำอย่างไรให้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
โดย อาจารย์บีม ชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากรแผนที่เสมือนจริง