Agent Training ออกเดินทางจากสำนักงานขายพัทยา

Featured image


22 2565

09:00 - 17:00 น.

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง จ.ชลบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนขายของเนอร์วาน่า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร

เรียนรู้สินค้าพร้อมชมบรรยากาศจริง โครงการเนอร์าน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง

ศึกษาเรื่องผลตอบแทนและการเติบโต รวมทั้งเอกสารปิดการขายแผนที่เสมือนจริง