คริสเตียน

 
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลง
ที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้า
ไปริมน้ำแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า - สดุดี 23:2-3

 

สวนแห่งความทรงจำ

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค อ.บ้านบึง

สถานที่แห่งความทรงจำ เพื่อระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก

สวนแห่งความทรงจำของคริสเตียน ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนประดุจอุทยานสวรรค์ของชาวคริสเตียนโดยเฉพาะ ออกแบบโดยยึดถือตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์เป็นหลัก และผสมผสานกับรูปแบบการจัดสวนที่เป็นระเบียบและสวยงาม

สวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยแปลงฝังในรูปแบบต่างๆ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยคือการที่ลูกค้าสามารถออกแบบการก่อสร้างได้ตามต้องการ ด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ลงตัวตามรูปแบบสวนแห่งเอเดนในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล อาทิ การออกแบบป้ายหินจารึก รูปแบบการก่อสร้าง และคำจารึกต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีทัศนียภาพอันกว้างไกล เงียบสงบ และสภาพแวดล้อมที่งดงาม แขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนจะรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ เหมือนดั่งอยู่ในดินแดนสวรรค์ ซึ่งรายล้อมด้วยดอกไม้นานาพรรณที่เบ่งบาน จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสวนในฝันที่จะพักผ่อนอย่างแท้จริง 

โซน เกรซ แปลงฝั่งแบบเดี่ยว

 ขนาด 2.025 ตารางวา

โซนเอ แปลงฝังแบบคู่

 ขนาด 6 ตารางวา

โซนอิมพีเรียล แปลงฝังแบบครอบครัว

ขนาด 24-27.2 ตารางวา

โซนอิมพีเรียล แปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษ

ขนาด 96-120 ตารางวา

นัดชมสถานที่

อัลบั้มรูป

ค้นหาสุสานข้อมูลส่วนตัว
แผนที่เสมือนจริง