การเขียน PO และเอกสารปิดการขาย

Featured image


25 2565

18.00-19.30 น.

ออนไลน์กลุ่ม Nirvana-Agent Training

เมื่อลูกค้าสนใจซื้อสินค้า จะปิดการขายด้วยเอกสารอย่างไรแผนที่เสมือนจริง