เข็มทิศชีวิต เลือกทิศสู่ความสำเร็จ

Featured image


27 2565

13:30-17:30 น.

The Palazzo Bangkok

ร่วมฟังบรรยายและรับประทานอาหารเย็น  พบกับซินแสปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล  

เข็มทิศชีวิต กำหนดทิศทางให้ถูกต้องจะพบกับปลายทางที่สำเร็จลุล่วงแผนที่เสมือนจริง