การปฏิบัติต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างถูกวิธี

Featured Image


บ้านคนไทยส่วนใหญ่ล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม หากแต่จะมีกี่คนที่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าบ้านไปจนถึงการบูชา ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแง่มุมของพลังงานโดยไม่ยึดโยงต่อความเชื่อของศาสนาใด ๆ และจะพูดเป็นข้อ ๆ ถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าของบ้านได้ปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอย่างถูกวิธีเพื่อความสุขความเจริญของผู้อยู่อาศัย

  1. การนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีฤกษ์ยามที่ถูกต้อง ฤกษ์ยามนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องการจัดฮวงจุ้ย เปรียบได้กับการเปิดสวิตช์ไฟเพื่อให้ฮวงจุ้ยที่จัดไว้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่ซินแสที่จัดฮวงจุ้ยมักจะแนะนำเรื่องฤกษ์ยามกระทำการต่าง ๆ มาด้วย แต่ในกรณีการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญเข้าสู่บ้านเรือนอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นการพิเศษเพื่อขอฤกษ์ยามที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย เรื่องนี้อย่าละเลย ทำแค่ครั้งเดียวแต่ให้ผลไปตลอด
  2.  ตำแหน่งการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องถูกต้อง ตำแหน่งภายในบ้านของเราจะมีทั้งตำแหน่งที่เป็นมงคล และไม่เป็นมงคลปะปนกันไป การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะตั้งในจุดที่เป็นมงคลเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุขความเจริญ โดยการหาตำแหน่งโดยพื้นฐานเราสามารถตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงข้ามกับประตูใหญ่ได้เช่นกัน แต่ถ้าต้องการความละเอียดมากกว่านั้นก็คงต้องปรึกษาซินแสเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าตามแต่จุดประสงค์ของเจ้าของบ้านว่าต้องการให้เกิดความรุ่งเรืองในด้านใดเป็นพิเศษ เช่นต้องการให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดี หรือต้องการให้ผู้อยู่อาศัยทำมาค้าขายราบรื่น
  3.  ระวังตำแหน่งน้ำต่าง ๆ ภายในบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดเป็นกลาง ๆ จะมีลักษณะเป็นธาตุไฟ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังน้ำต่าง ๆ ไม่ให้อยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไป เพราะจะทำให้พลังงานเกิดความสับสน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งตู้ปลาอยู่ด้านหลัง หรือด้านล่าง เป็นต้น นอกจากนั้นตำแหน่งห้องน้ำเองก็ต้องระวัง ห้ามนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใกล้ห้องน้ำ เช่น การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงกำแพงห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งการแชร์กำแพงเดียวกับห้องน้ำ
  4. อย่าละเลยเรื่องการบูชา เมื่อตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วควรต้องมีการบูชาอย่างสม่ำเสมอตามหลักของศาสนานั้น ๆ อย่าเพียงตั้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ให้ความสำคัญ ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ หรือลัทธิเต๋าก็ให้จุดธูปไหว้บ้างอย่างน้อย ๆ อาทิตย์ละครั้งก็ยังดี เป็นเหมือนการกระตุ้นพลังงานสม่ำเสมอ เพราะถ้าตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ดูแล อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี สู้ไม่มีเลยยังจะดีกว่า
  5. อย่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สกปรกเป็นอันขาด ความสกปรกเป็นพลังงานที่ไม่ดี การปล่อยให้ศาลเจ้าที่หรือหิ้งพระสกปรกมาก ๆ จะทำให้บ้านเกิดปัญหาวุ่นวายอยู่ตลอด ให้หมั่นทำความสะอาดสม่ำเสมอ แต่ต้องระวังการขยับเขยื้อนกระถางธูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ
  6. ระวังสิ่งแวดล้อมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ดูสภาพแวดล้อมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ละเอียดว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ เช่น ติดห้องครัว ติดห้องน้ำ อยู่ระหว่างทางเดิน หรือใกล้ถังขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่านำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอน ถ้าเป็นบ้านหลายชั้นก็ให้ระวังด้านบนด้านล่างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าอย่าให้ตรงกับห้องครัว หรือห้องน้ำ
  7. ระวังเรื่องกระจก ห้ามตั้งไว้ตรงข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นภาพสะท้อน เพราะจะทำให้พลังงานในบ้านเกิดความสับสนในตำแหน่งหลัก ซึ่งจะทำให้คนในบ้านมีดวงที่ไม่มั่นคง ขึ้น ๆ ลง ๆ
  8. ถ้าโต๊ะได้ขนาดมงคลก็ดี ถ้าเป็นศาลเจ้าที่แบบจีน ขนาดของศาลจะถูกกำหนดขนาดมงคลมาแล้วซึ่งเป็นข้อบังคับของการสร้างศาล โดยขนาดมงคลสามารถดูได้จากตลับเมตรพิเศษที่จะมีการกำหนดตำแหน่งไว้ แต่สำหรับโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ภายในบ้านถ้าสามารถวัดขนาดมงคลได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเกินไป เพราะผลที่ได้จากการใช้ขนาดมงคลไม่ได้เห็นชัดเจน
  9. ระวังตำแหน่งไฟ ต้องระวังอย่าให้ไฟข่มตำแหน่งเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะทำให้กำลังของไฟแรงเกินไปจนผู้อยู่อาศัยเกิดความอึดอัด การข่มตำแหน่งหมายความว่า อย่าให้ไฟอยู่บนหัว หรือบดบังสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  10. ระวังการจัดเรียงสูงต่ำ และตำแหน่งการวาง ให้ระวังลำดับชั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดี เราควรจัดเรียงความสูงต่ำตามลำดับชั้น เช่น ถ้าในศาสนาพุทธเราจะยกพระรัตนตรัยไว้สูงสุด จากนั้นค่อยเป็นเป็นองค์เทพเทวดาไล่เรียงลงมาเป็นลำดับชั้น ควรมีการแบ่งแยกให้ชัดเจน และควรมีพระประธานที่โดดเด่นที่สุดเพียง 1 องค์ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ถ้าหากมีการบูชาบรรพบุรุษร่วมด้วยควรจัดแยกออกให้เป็นสัดส่วนต่างหากเพราะเราถือว่าพลังหยิน และหยางไม่ควรปะปนกัน

Cr.sammakorn.co.th


สิ่งศักดิ์สิิทธิ์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน, เจ้าที่, การปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ฮวงจุ้ย

ล่าสุด

บอกลาความซวย เปลี่ยนดวงแล้ว ทำอะไรก็รวย


ปีชง งานก็ปัง รักก็ปัง ได้ด้วยแซกี


รวยสบายๆ สไตล์เศรษฐีจีน


ผู้บริหารสุสานเผย ทำไมต้องทำแซกี


ราศีไหนดวงไม่ดี ทำแซกี พลิกดวงชะตา


เคล็ดลับเปลี่ยนดวงปังๆด้วยศาสตร์จีนโบราณ


ทำไมชลบุรีถึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร


สุสานแบบไหน ทำให้ลูกหลานร่ำรวย


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ลานหงส์แดง ฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง


ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน


ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


ฮวงซุ้ยพรีเมี่ยม สำหรับบุคคล VIP


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ฮวงซุ้ยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ที่ไหน?


เลข 88 ที่ซ่อนอยู่ในสุสานเนอร์วาน่า


ฤกษ์มงคล เดือน มิถุนายน 2564


วันเกิดบอกนิสัย


แซกี คืออะไร


เวลาดีตามวันเกิดทั้ง 7 เดือน มิ.ย. 64


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สายมูไม่ควรพลาด


เคล็ดน่ารู้ จำนวนธูป ไหว้แบบไหน จุดธูปกี่ดอกดี


เลือกที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย


เช็คดวงครึ่งปีหลัง 2564 ราศีไหนปัง ราศีไหนตุ๊บ!!!


ซินแสฮวงจุ้ยคือใคร นำความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาจากไหน


องค์ประกอบสำคัญในการหาพื้นที่ฮวงซุ้ย


ฤกษ์ท้ายเดือน มิถุนายน 2564


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 2


ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อขอพรเทพเต่ามังกร


เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร ครึ่งปีหลัง 2564


พื้นฐานดวงชะตาของคน เกิดจากอะไรบ้าง


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสฟิลลิป วองก์


ขั้นตอนการทำแซกี


ประโยชน์ของการทำแซกี


หล่อแก คืออะไร?


ดาว 9 ยุค


เผยสุดยอดพลังแห่งเลข 168 ดีอย่างไร?


เทพจ้าที่สายมู ไม่ควรพลาด ภาค 2


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสไช้


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดำ หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว


บ้านเรียกทรัพย์ อยู่แล้วรวย


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนสิงหาคม 2564


ของไหว้ครั้งแรก สำหรับผู้วายชนม์


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผักแห้ง 5 อย่าง


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง


วันสารทจีน สำคัญอย่างไร?


การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า


ฤกษ์เดือน สิงหาคม 2564


ทิศที่ห้ามสร้างบ้าน เข้าบ้านใหม่ เคาะ เจาะ ทุบ รื้อ ขุดดิน ล้มต้นไม้


การแก้บนหลังได้รับพรเทพเต่ามังกร


พิธีฌาปนกิจ


นิกายในศาสนาคริสต์


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?


ชีวิตหลังความตายในคริสต์ศาสนา


ความเชื่อย้ายสุสานแบบจีน


ปรับห้องนั่งเล่นให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังบวกในบ้านได้ทั้งหลัง


คนธาตุใด ทำงานอะไรแล้วรวย


ทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์


เนอร์วาน่า ดีอย่างไร โดย อาจารย์ปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล


10 เคล็ดลับความรวย จาก Tony Robbins


พิธีเก็บอัฐิ


ฤกษ์เดือน กันยายน 2564


ไหว้พระจันทร์อย่างไรให้ปัง


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนกันยายน 2564


10 ต้นไม้มงคล เสริมดวง เรียกทรัพย์


ของมงคลสำหรับตกแต่งบ้าน


7 วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องครัว เพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุข


5 เหตุผลที่ควรซื้อฮวงซุ้ยให้บิดามารดา


พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์


พระบัญญัติ 10 ประการ


พิธีฝังแบบคริสเตียน (คาทอลิก)


กินเจอย่างไรให้ปัง


4 เทคนิคจัดฮวงจุ้ยร้านค้าให้ขายดี


สุสานคนเป็น - สุสานคนตาย


ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จัดอย่างไรให้อยู่แล้วดี


ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน เลขไหนที่ว่าดี


10 ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดให้ถูกทิศชีวิตมีแต่ร่ำรวย


พิธีกงเต๊ก


มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ


คำพูด 7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขน


ความหมายของไม้กางเขน


ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์?


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์


ดวงดีไม่กลัวปีชง เพราะมีแซกีเต่ามังกร (เจ่าอุ่ง)


พระเยซู คือใคร?


28 รูปภาพเสริมดวง


ตำนานลูกมังกรทั้ง 9


พิธีศีลล้างบาป


สุสานคนคู่เดียว เปลี่ยนชะตาหลายสิบคน


หลักคำสอนคริสต์ศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


การจัดพิธีศพในแบบคนจีน


ฮวงจุ้ย กับ ฮวงซุ้ย คือคำเดียวกัน จริงหรือ


ฮวงซุ้ย ศูนย์รวมครอบครัวที่ถูกลืม


แซกีจักรพรรดิคืออะไร ทำไมเศรษฐีทั่วเอเชียถึงนิยมทำแซกี


เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ


จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร


คัมภีร์ไบเบิล


กระดาษไหว้เจ้ามีอะไรบ้าง ?


กงเต๊กคืออะไร และการแต่งกายที่ถูกต้องของลูกหลาน


การข้ามสะพานโอฆสงสารในพิธีกงเต๊ก


ชีวิตที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า


พระยูไล พระพุทธเจ้าของจีน


ฤกษ์ยาม ความหมายและองค์ประกอบที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล


สุสานขงจื๊อ


สังฆทานคืออะไร ควรใส่อะไรบ้าง


ทำไมต้องเนอร์วาน่า


ชนิดของโลงศพ


เกร็ดน่ารู้ของป้ายสุสาน


คนจีนกับความกตัญญู


ความเชื่อสิ่งที่ควรทำ -ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่


ปี 2565 ปีนักษัตรไหนชง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ดูดวงการเงินและโชคลาภ ปี 2565 ราศีใดดวงดี ราศีใดต้องระวัง!


ไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย พร้อมเคล็ดลับแก้ชง


ต้องรู้! แซกีแก้ดวง ปีชง


พลังชี่ ตามหลักฮวงจุ้ย คืออะไร


ความเชื่อเกี่ยวกับการไปร่วมงานศพ


วันไหว้ปี 2565


หมอช้างกับ 12 นักษัตร 2565


คำทำนายดวงเมือง 2565 จากโหราศาสตร์จีน


การจัดการหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก


พิธีกรรมในงานศพไทย


ศาสตร์แห่งสุสาน (ฮวงซุ้ย)


ทำไมต้องเตรียมสุสานเอาไว้


การนิมนต์พระสงฆ์ในงานมงคลและงานอวมงคล


ประวัติความเป็นมาของการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ และการกรวดน้ำ


อวงแซจี๊ ใบส่งวิญญาณ


การไหว้เช็งเม้ง ช่วงโควิด


ข้อห้ามช่วงเทศกาลเช็งเม้ง


ประโยชน์ของการมีสุสาน


เมื่อไหร่ที่เราควรจะทำสุสานเพื่อเสริมพลัง เตรียมเอาไว้


หมิงถาง ลานหน้าบ้าน


พิธีทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ


พวงหรีด มากกว่าการให้


ความเชื่อจีนโบราณ... คนตาย เวลาไหน เหลืออะไรให้ลูกหลาน


เลือกพวงหรีดแบบไหนให้เหมาะกับงาน


ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์


รวยได้ไม่นานก็หมดตัว แก้ได้ด้วยแซกี


มีบุตรยาก ฮวงจุ้ยแก้ได้


ถวายเพลพระอย่างไรให้ได้บุญสูงสุด


โกศ สำหรับบรรจุอัฐิผู้ล่วงลับ


ปี่เซียะ สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์


ปรับฮวงจุ้ยชีวิต อยู่ที่ไหนก็รวย


การปฏิบัติต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างถูกวิธี


ตายแล้วไปไหน


ไขข้อสงสัย ของไหว้ทานได้ไหม


จากไปอย่างไร ให้คนข้างหลังไม่ทุกข์


ทำไมเราจึงต้องไหว้เทศกาลสารทจีน


ของไหว้ สารทจีน แตกต่างกับ ของไหว้ตรุษจีนอย่างไร


ทำแซกี เงินก็มา รักก็มี


เลขแปลงเต่ามังกรมงคล โดย หมอช้าง


ความเชื่อชาวจีน ต้องฝังศพเท่านั้น


พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก


คุณเตรียมอะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้าง ในวันที่คุณจากไป


อายุเท่าไหร่ ควรซื้อฮวงซุ้ย


ฮวงซุ้ย พลิกชีวิต


ตายแล้วไปไหน ถ้าไม่มีฮวงซุ้ย


ความเชื่อเกี่ยวกับศพของชาวจีน


เรื่องจริงคนเปลี่ยนดวง รอดตายเพราะแซกี


เปลี่ยนชะตา เกิดใหม่ บนสุดยอดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในประเทศไทย


วางรูปบรรพบุรุษไว้ในบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง


สร้างพลังชีวิต เติมหยิน-หยางให้สมบูรณ์ด้วยฮวงซุ้ย


อาหารต้องห้ามในงานศพ


ฝังศพบรรพบุรุษผิดที่ ระวังจะเกิดอาเพศ


พิธีกรรมย้ายสุสาน ฮวงซุ้ย


ทำไมนักธุรกิจต้องแอบทำแซกี


ฮวงจุ้ยชีวิตพัง เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร?


ทริคแก้กรรม การเงินติดขัด ไร้โชคลาก ของคนทั้ง 7 วัน


มัดตราสัง กับความหมายที่แอบแฝง


ประเพณีบวชหน้าไฟ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อผู้ล่วงลับ


ปีชง 2566 ปีนักษัตรปีเถาะ มีปีไหนชงบ้าง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ประวัติเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย


แซกีเสริมเสน่ห์ เจ้านายรัก บริวารเคารพ


ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย


ทุบบ้านแก้ฮวงจุ้ยไม่ได้ ไม่เป็นไร แก้ฮวงจุ้ยชีวิตไปเลย


5 เหตุผลที่ควรย้ายสุสานบรรพบุรุษ


เลือกบ้านหลังสุดท้าย ต้องดูตั้งแต่ดิน


เกร็ดประวัติศาสตร์: การทำแซกีจักรพรรดิต่ออายุของราชวงศ์จีน


ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน


เปลี่ยนดวงเรียกเนื้อคู่


ครอบครัวไม่เคยมีฮวงซุ้ยมาก่อน จำเป็นต้องซื้อฮวงซุ้ยให้พ่อแม่หรือไม่


พิธีคำนับศพแบบจีน


ไหว้บรรพบุรุษ สำคัญกว่าไหว้เทพ


เครื่องเซ่นไหว้ : รักษาประเพณีให้เหมาะสมตามยุคสมัย


ประโยชน์ของการไหว้บรรพบุรุษวันเชงเม้ง


ที่มา พิธีลอยอังคาร


ความเชื่อเรื่องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนดวงของชาวจีน


พิธีรดน้ำศพ


ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์


10 ความเชื่อโบราณในการจัดพิธีงานศพไทยในสมัยก่อน


ความหมายของอาหาร - ขนม และผลไม้ที่ควรเลือกมาเป็น ของไหว้ ในเทศกาล


แซกีเปลี่ยนดวง ชนะคดีได้เงินล้าน


ต่อชะตาญาติผู้ใหญ่ด้วยพิธีแซกีจักรพรรดิ


พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แผนที่เสมือนจริง