ที่มา พิธีลอยอังคาร

Featured Image


“ลอยอังคาร” คือพิธีกรรมที่ญาติมิตรของผู้วายชนม์ปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณ โดยเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งให้ผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสงบร่มเย็นเหมือนดั่งสายน้ำ

ที่มาของพิธีลอยอังคารบ้างว่าเกิดจากในอดีตบางชุมชนหรือพื้นที่ยังไม่มีการสร้างเมรุหรือตะกอนเผาศพ เมื่อปล่อยเถ้าถ่านและเถ้ากระดูกที่เหลือจากการเผาศพทิ้งไว้ก็จะเป็นกองพะเนินขาวโพลนตามลานวัดหรือป่าช้า กลายเป็นทัศนะอุจาดแก่ผู้พบเห็น ซ้ำยังอาจถูกเหยียบย้ำจากผู้คนหรือสัตว์ จึงเกิดธรรมเนียมการเก็บเถ้าเหล่านั้นให้เรียบร้อย โดยเก็บส่วนหนึ่งไว้บูชาเพื่อการระลึกถึง และส่วนหนึ่งนำไปปล่อยลงในแม่น้ำ

ส่วนที่เก็บไว้มักเป็นชิ้นส่วนกระดูก เรียกว่า “อัฐิ” จะถูกบรรจุใน “โกศ” ส่วนที่นำไปโปรยลงน้ำคือเถ้า ซึ่งเถ้าเหล่านี้มีทั้งเถ้าถ่านและเถ้ากระดูกรวม ๆ กันอยู่ เรียกว่า “อังคาร”

อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าด้วยที่มาของพิธีลอยอังคาร มาจากคตินิยมแบบฮินดูจากประเทศอินเดีย เป็นวิถีปฏิบัติของชาวฮินดูที่มักเผาศพบนเชิงตะกอนริมแม่น้ำแล้วลอยเถ้าถ่าน-เถ้ากระดูกลงไปในแม่น้ำคงคา ไม่ได้เก็บกระดูกมารักษาไว้ โดยชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถช่วยชำระล้างบาปให้กับดวงวิญาณของเถ้าที่ลอยไปกับสายน้ำได้

ส่วนคตินิยมแบบพุทธว่าด้วยการเก็บอัฐิและอังคาร คือการสร้างพระเจดีย์ไว้สำหรับใส่อัฐิและเถ้าเหล่านั้น เรียกว่า “พระธาตุ” หรือ “พระธาตุเจดีย์” ซึ่งในอดีตจะนิยมกันในหมู่ชนชั้นสูง ส่วนชนชั้นล่างก็จะเก็บชิ้นส่วนดังกล่าวไว้ในโกศที่ขนาดเล็กกว่าและต้นทุนน้อยกว่า เมื่อวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเชื่อจากหลายคติและหลากศาสนา ทั้งฮินดู พุทธ และผี พิธีลอยลอยอังคารจึงถูกนำเข้ามาโดยเป็นที่ยึดถือกันในกลุ่มชนชั้นสูงที่รับคติฮินดูมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว ดังจะเห็นได้จากราชพิธีต่าง ๆ ในราชสำนัก
พิธีลอยอังคารยังถูกผูกเข้ากับคติทางพุทธศาสนาในเรื่องของ “การปล่อยวาง” และตระหนักรู้ถึง “สภาพเป็นจริง” ของสังขาร ในที่นี้คือเถ้ากระดูกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย รวมถึงความเชื่อที่ว่าร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายถูกสร้างจากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ เมื่อร่างกายแตกดับ ธาตุทั้ง 4 ย่อมกลับสู่สภาพธาตุดั้งเดิม ดังผงธุลีของเถ้ากระดูกที่กลับคืนสู่ธรรมชาติโดยมีสายน้ำเป็นตัวนำพานั่นเอง

เหล่านี้จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าด้วย “พิธีลอยอังคาร” และยึดถือวิถีปฏิบัติดังกล่าวเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุขคติ สู่ภพภูมิที่ดี และพบพานความสงบร่มเย็น สำหรับพิธีลอยอังคารในไทยมักทำในแม่น้ำใหญ่สายหลักสายต่าง ๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง บ้างก็ลอยกลางท้องทะเล โดยจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีศพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ล่วงลับและญาติมิตรด้วยว่าจะประสงค์จะปฏิบัติหรือไม่ เพราะบางพื้นที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำใหญ่

โดยก่อนการนำเถ้าธุลีหรือ “อังคาร” ไปลอยตามวันที่กำหนด นิยมบำเพ็ญกุศลบังสุกุลก่อนนำอังคารลงเรือ พิธีบำเพ็ญกุศลนั้นจะกระทำก่อนพิธีลอยอังคารหลายวันหรือทำในวันลอยก็ได้ อังคารจะถูกห่อด้วยผ้าขาวหรือใส่โถก่อนห่อด้วยผ้าขาวเพื่อนำไปลอยหรือโปรยลงแหล่งน้ำ ส่วนการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีจะอยู่ที่จำนวน 1-4 รูป ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ
สำหรับที่มาของการเรียกเถ้าที่เกิดจากการเผาศพว่า “อังคาร” นั้น มาจากคำยืมในภาษาบาลี-สันสกฤตว่า องฺคาร อ่านว่า อัง-คา-ระ แปลว่า “ถ่าน” ซึ่งหมายรวมทั้งถ่านที่ติดและไม่ติดไฟ จึงเรียกเถ้าถ่านและเถ้ากระดูกหลังการเผาศพว่า อังคาร นั่นเอง

คำว่า อังคาร ยังถูกนำไปตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดงฉานประดุจถ่านติดไฟในชื่อ “ดาวอังคาร” ก่อนนำไปเป็นชื่อวันประจำสัปดาห์คือ “วันอังคาร” ร่วมกับดาวดวงอื่น ๆ ด้วย คติฮินดูยังมีเทพองค์หนึ่ง ชื่อ “พระอังคาร” ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม มีกายสีแดง 4 กร (มือ) เครื่องประดับสีแดงเพลิง และมีแกะเป็นพาหนะ (คติไทยมักให้พระอังคารทรงควายเป็นพาหนะ)

Cr. silpa-mag.comcom


ลอยอังคาร, พิธีกรรม, อัฐิ, การเก็บอัฐิ

ล่าสุด

บอกลาความซวย เปลี่ยนดวงแล้ว ทำอะไรก็รวย


ปีชง งานก็ปัง รักก็ปัง ได้ด้วยแซกี


รวยสบายๆ สไตล์เศรษฐีจีน


ผู้บริหารสุสานเผย ทำไมต้องทำแซกี


ราศีไหนดวงไม่ดี ทำแซกี พลิกดวงชะตา


เคล็ดลับเปลี่ยนดวงปังๆด้วยศาสตร์จีนโบราณ


ทำไมชลบุรีถึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร


สุสานแบบไหน ทำให้ลูกหลานร่ำรวย


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ลานหงส์แดง ฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง


ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน


ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


ฮวงซุ้ยพรีเมี่ยม สำหรับบุคคล VIP


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ฮวงซุ้ยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ที่ไหน?


เลข 88 ที่ซ่อนอยู่ในสุสานเนอร์วาน่า


ฤกษ์มงคล เดือน มิถุนายน 2564


วันเกิดบอกนิสัย


แซกี คืออะไร


เวลาดีตามวันเกิดทั้ง 7 เดือน มิ.ย. 64


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สายมูไม่ควรพลาด


เคล็ดน่ารู้ จำนวนธูป ไหว้แบบไหน จุดธูปกี่ดอกดี


เลือกที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย


เช็คดวงครึ่งปีหลัง 2564 ราศีไหนปัง ราศีไหนตุ๊บ!!!


ซินแสฮวงจุ้ยคือใคร นำความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาจากไหน


องค์ประกอบสำคัญในการหาพื้นที่ฮวงซุ้ย


ฤกษ์ท้ายเดือน มิถุนายน 2564


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 2


ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อขอพรเทพเต่ามังกร


เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร ครึ่งปีหลัง 2564


พื้นฐานดวงชะตาของคน เกิดจากอะไรบ้าง


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสฟิลลิป วองก์


ขั้นตอนการทำแซกี


ประโยชน์ของการทำแซกี


หล่อแก คืออะไร?


ดาว 9 ยุค


เผยสุดยอดพลังแห่งเลข 168 ดีอย่างไร?


เทพจ้าที่สายมู ไม่ควรพลาด ภาค 2


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสไช้


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดำ หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว


บ้านเรียกทรัพย์ อยู่แล้วรวย


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนสิงหาคม 2564


ของไหว้ครั้งแรก สำหรับผู้วายชนม์


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผักแห้ง 5 อย่าง


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง


วันสารทจีน สำคัญอย่างไร?


การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า


ฤกษ์เดือน สิงหาคม 2564


ทิศที่ห้ามสร้างบ้าน เข้าบ้านใหม่ เคาะ เจาะ ทุบ รื้อ ขุดดิน ล้มต้นไม้


การแก้บนหลังได้รับพรเทพเต่ามังกร


พิธีฌาปนกิจ


นิกายในศาสนาคริสต์


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?


ชีวิตหลังความตายในคริสต์ศาสนา


ความเชื่อย้ายสุสานแบบจีน


ปรับห้องนั่งเล่นให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังบวกในบ้านได้ทั้งหลัง


คนธาตุใด ทำงานอะไรแล้วรวย


ทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์


เนอร์วาน่า ดีอย่างไร โดย อาจารย์ปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล


10 เคล็ดลับความรวย จาก Tony Robbins


พิธีเก็บอัฐิ


ฤกษ์เดือน กันยายน 2564


ไหว้พระจันทร์อย่างไรให้ปัง


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนกันยายน 2564


10 ต้นไม้มงคล เสริมดวง เรียกทรัพย์


ของมงคลสำหรับตกแต่งบ้าน


7 วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องครัว เพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุข


5 เหตุผลที่ควรซื้อฮวงซุ้ยให้บิดามารดา


พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์


พระบัญญัติ 10 ประการ


พิธีฝังแบบคริสเตียน (คาทอลิก)


กินเจอย่างไรให้ปัง


4 เทคนิคจัดฮวงจุ้ยร้านค้าให้ขายดี


สุสานคนเป็น - สุสานคนตาย


ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จัดอย่างไรให้อยู่แล้วดี


ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน เลขไหนที่ว่าดี


10 ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดให้ถูกทิศชีวิตมีแต่ร่ำรวย


พิธีกงเต๊ก


มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ


คำพูด 7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขน


ความหมายของไม้กางเขน


ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์?


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์


ดวงดีไม่กลัวปีชง เพราะมีแซกีเต่ามังกร (เจ่าอุ่ง)


พระเยซู คือใคร?


28 รูปภาพเสริมดวง


ตำนานลูกมังกรทั้ง 9


พิธีศีลล้างบาป


สุสานคนคู่เดียว เปลี่ยนชะตาหลายสิบคน


หลักคำสอนคริสต์ศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


การจัดพิธีศพในแบบคนจีน


ฮวงจุ้ย กับ ฮวงซุ้ย คือคำเดียวกัน จริงหรือ


ฮวงซุ้ย ศูนย์รวมครอบครัวที่ถูกลืม


แซกีจักรพรรดิคืออะไร ทำไมเศรษฐีทั่วเอเชียถึงนิยมทำแซกี


เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ


จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร


คัมภีร์ไบเบิล


กระดาษไหว้เจ้ามีอะไรบ้าง ?


กงเต๊กคืออะไร และการแต่งกายที่ถูกต้องของลูกหลาน


การข้ามสะพานโอฆสงสารในพิธีกงเต๊ก


ชีวิตที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า


พระยูไล พระพุทธเจ้าของจีน


ฤกษ์ยาม ความหมายและองค์ประกอบที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล


สุสานขงจื๊อ


สังฆทานคืออะไร ควรใส่อะไรบ้าง


ทำไมต้องเนอร์วาน่า


ชนิดของโลงศพ


เกร็ดน่ารู้ของป้ายสุสาน


คนจีนกับความกตัญญู


ความเชื่อสิ่งที่ควรทำ -ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่


ปี 2565 ปีนักษัตรไหนชง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ดูดวงการเงินและโชคลาภ ปี 2565 ราศีใดดวงดี ราศีใดต้องระวัง!


ไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย พร้อมเคล็ดลับแก้ชง


ต้องรู้! แซกีแก้ดวง ปีชง


พลังชี่ ตามหลักฮวงจุ้ย คืออะไร


ความเชื่อเกี่ยวกับการไปร่วมงานศพ


วันไหว้ปี 2565


หมอช้างกับ 12 นักษัตร 2565


คำทำนายดวงเมือง 2565 จากโหราศาสตร์จีน


การจัดการหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก


พิธีกรรมในงานศพไทย


ศาสตร์แห่งสุสาน (ฮวงซุ้ย)


ทำไมต้องเตรียมสุสานเอาไว้


การนิมนต์พระสงฆ์ในงานมงคลและงานอวมงคล


ประวัติความเป็นมาของการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ และการกรวดน้ำ


อวงแซจี๊ ใบส่งวิญญาณ


การไหว้เช็งเม้ง ช่วงโควิด


ข้อห้ามช่วงเทศกาลเช็งเม้ง


ประโยชน์ของการมีสุสาน


เมื่อไหร่ที่เราควรจะทำสุสานเพื่อเสริมพลัง เตรียมเอาไว้


หมิงถาง ลานหน้าบ้าน


พิธีทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ


พวงหรีด มากกว่าการให้


ความเชื่อจีนโบราณ... คนตาย เวลาไหน เหลืออะไรให้ลูกหลาน


เลือกพวงหรีดแบบไหนให้เหมาะกับงาน


ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์


รวยได้ไม่นานก็หมดตัว แก้ได้ด้วยแซกี


มีบุตรยาก ฮวงจุ้ยแก้ได้


ถวายเพลพระอย่างไรให้ได้บุญสูงสุด


โกศ สำหรับบรรจุอัฐิผู้ล่วงลับ


ปี่เซียะ สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์


ปรับฮวงจุ้ยชีวิต อยู่ที่ไหนก็รวย


การปฏิบัติต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างถูกวิธี


ตายแล้วไปไหน


ไขข้อสงสัย ของไหว้ทานได้ไหม


จากไปอย่างไร ให้คนข้างหลังไม่ทุกข์


ทำไมเราจึงต้องไหว้เทศกาลสารทจีน


ของไหว้ สารทจีน แตกต่างกับ ของไหว้ตรุษจีนอย่างไร


ทำแซกี เงินก็มา รักก็มี


เลขแปลงเต่ามังกรมงคล โดย หมอช้าง


ความเชื่อชาวจีน ต้องฝังศพเท่านั้น


พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก


คุณเตรียมอะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้าง ในวันที่คุณจากไป


อายุเท่าไหร่ ควรซื้อฮวงซุ้ย


ฮวงซุ้ย พลิกชีวิต


ตายแล้วไปไหน ถ้าไม่มีฮวงซุ้ย


ความเชื่อเกี่ยวกับศพของชาวจีน


เรื่องจริงคนเปลี่ยนดวง รอดตายเพราะแซกี


เปลี่ยนชะตา เกิดใหม่ บนสุดยอดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในประเทศไทย


วางรูปบรรพบุรุษไว้ในบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง


สร้างพลังชีวิต เติมหยิน-หยางให้สมบูรณ์ด้วยฮวงซุ้ย


อาหารต้องห้ามในงานศพ


ฝังศพบรรพบุรุษผิดที่ ระวังจะเกิดอาเพศ


พิธีกรรมย้ายสุสาน ฮวงซุ้ย


ทำไมนักธุรกิจต้องแอบทำแซกี


ฮวงจุ้ยชีวิตพัง เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร?


ทริคแก้กรรม การเงินติดขัด ไร้โชคลาก ของคนทั้ง 7 วัน


มัดตราสัง กับความหมายที่แอบแฝง


ประเพณีบวชหน้าไฟ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อผู้ล่วงลับ


ปีชง 2566 ปีนักษัตรปีเถาะ มีปีไหนชงบ้าง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ประวัติเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย


แซกีเสริมเสน่ห์ เจ้านายรัก บริวารเคารพ


ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย


ทุบบ้านแก้ฮวงจุ้ยไม่ได้ ไม่เป็นไร แก้ฮวงจุ้ยชีวิตไปเลย


5 เหตุผลที่ควรย้ายสุสานบรรพบุรุษ


เลือกบ้านหลังสุดท้าย ต้องดูตั้งแต่ดิน


เกร็ดประวัติศาสตร์: การทำแซกีจักรพรรดิต่ออายุของราชวงศ์จีน


ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน


เปลี่ยนดวงเรียกเนื้อคู่


ครอบครัวไม่เคยมีฮวงซุ้ยมาก่อน จำเป็นต้องซื้อฮวงซุ้ยให้พ่อแม่หรือไม่


พิธีคำนับศพแบบจีน


ไหว้บรรพบุรุษ สำคัญกว่าไหว้เทพ


เครื่องเซ่นไหว้ : รักษาประเพณีให้เหมาะสมตามยุคสมัย


ประโยชน์ของการไหว้บรรพบุรุษวันเชงเม้ง


ที่มา พิธีลอยอังคาร


ความเชื่อเรื่องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนดวงของชาวจีน


พิธีรดน้ำศพ


ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์


10 ความเชื่อโบราณในการจัดพิธีงานศพไทยในสมัยก่อน


ความหมายของอาหาร - ขนม และผลไม้ที่ควรเลือกมาเป็น ของไหว้ ในเทศกาล


แซกีเปลี่ยนดวง ชนะคดีได้เงินล้าน


ต่อชะตาญาติผู้ใหญ่ด้วยพิธีแซกีจักรพรรดิ


พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แผนที่เสมือนจริง