ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1

Featured Image


หากจะหาสถานที่สักแห่งเพื่อสร้างฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแน่นอนคือชัยภูมิของตำแหน่งนั้นๆ ว่าเป็นชัยภูมิที่ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือไม่ เป็นชัยภูมิที่ส่งผลดีหรือไม่ดีกันแน่!

 

วันนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักชัยภูมิที่จะนำแต่สิ่งดีๆให้ลูกหลานกันนะคะ ตามมาเลยค่ะชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง

“ชัยภูมิฮวงจุ้ยที่ดี”

 

ลักษณะชัยภูมิ

เลข 1 ลักษณะตีนเขา
เลข 2 ลักษณะทางน้ำเดิน
เลข 3 ลักษณะแนวเขา

 

1)  ชัยภูมินี้เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” หมายถึง ชัยภูมิที่มีภูเขาโอบอุ้ม ประกอบด้วยแซเล้ง และแปะโฮ้ว ตำแหน่งน้ำมีลักษณะโค้งของธาตุทอง ซึ่งหาได้ยากในฮวงจุ้ยทั่วไป บันดาลให้เกิดโชคลาภ ร่ำรวย ส่งผลให้ลูกชายทุกคนเป็นคนดี เจริญรุ่งเรือง มีคุณธรรม มีความกตัญญ
2)  ชัยภูมิฮวงจุ้ยของธาตุไม้ เส้นประคือทางน้ำ มีสายน้ำผ่านหน้า สุสานเป็นแนวขวาง หมายถึง มังกรที่มีผู้อุปถัมภ์ ส่งผลให้ลูกหลานเป็นคนซื่อตรงไปหลายชั่วอายุคน
3) ชัยภูมิฮวงจุ้ยธาตุน้ำ ส่งผลให้ลูกหลานฉลาด หน้าตาสวยงาม ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ ถ้าภูเขาด้านหน้าสุสาน มีลักษณะเป็นคลื่นเหมือนตัวมังกร ยิ่งส่งผลให้ลูกหลานเจริญขึ้น
4) ชัยภูมิฮวงจุ้ยธาตุดิน ลักษณะสายน้ำจะไหลอ้อมผ่านด้านหน้าฮวงจุ้ย ถ้าหากแนวเขาด้านหน้าไม่ลาดอียง ส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวยและมีชื่อเสียงในสังคม และรับราชการจะได้เป็นใหญ่ นายพล หรืออธิบดี

 

5) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะสายน้ำไหลมาหมุนเป็นวงกลมอยู่ด้านหน้าสุสาน และไหลต่อไป ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวยแน่นอน และประสบความสำเร็จทุกประการ
6)ชัยภูมิฮวงจุ้ย สายน้ำมีลักษณะครึ่งวงกลมพุ่งเข้ามา และมีแนวเขาลักษณะเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือกั้นทางน้ำเป็นเหมือนทำนบ ส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองในวงราชการ
7) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะโอบ เหมือนการทำความเคารพ และด้านหน้าสุสานมีภูเขา มีสายน้ำเข้ามาทางขวาและไหลผ่านกลางสุสานออกไปทางซ้าย (แชเล้ง) และอ้อมไปหลังสุสาน หมายถึง ลูกหลานจะมียศสูงในวงราชการ
8) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะน้ำรวมจากฟ้า (จูเทียนสุ่ย) ด้านหลังสุสานมีภูเขา ด้านหน้ามีทางน้ำหลายสายรวมกันและไหลผ่านมาทางขวา (แปะโฮ้ว) และไหลตัดขวางไปทางซ้าย (แชเล้ง) หมายถึงลูกหลานร่ำรวย

 

9) ชัยภูมิฮวงจุ้ยลักษณะเหมือนปิ่นทอง ด้านหน้ามีภูเขาหลายชั้นซ้อนกันอยู่ ลูกหลานก็จะร่ำรวยอย่างน้อย 2 ชั่วคน เนื่องจากแนวเขามี 2 ชั้น
10) ชัยภูมิฮวงจุ้ย แนวเขาตรงเหมือนแถวทหาร ถ้าแนวเขาด้านซ้ายและขวาเป็นเส้นตรงเหมือนแถวทหาร มีสายน้ำไหลผ่านเนินเขาเล็กๆ จะส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวย ยิ่งถ้าด้านหน้าสุสานมีภูเขาสูง ลักษณะสวยงาม ส่งผลให้ลูกหลานดียิ่งทวีคูณ
11) ชัยภูมิฮวงจุ้ย บันไดสวรรค์ ด้านหน้าสุสานมีภูเขาสูง เชิงเขามีที่นาเป็นชั้นๆ เหมือนบันได มีสายน้ำไหลเข้ามาทางด้านซ้ายและขวาของสุสาน จะส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ชีวิตประสบแต่ความราบรื่น สมหวัง
12) ชัยภูมิฮวงจุ้ยชั้นนอก มีแนวเทือกเขาหน้าสุสาน พร้อมทั้งแนวด้านซ้ายขวาของสุสานยังมีเทือกเขามาโอบอีก ลักษณะด้านหน้าเหมือนบันไดสรรค์ท้องพระโรง จะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆ

 

13) ชัยภูมิฮวงจุ้ยแผ่นไม้ แนวเทือกเขาด้านหน้าสุสานมีทุ่งนา 5 แปลง คล้ายบันได ส่งผลให้ลูกหลานมีที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ้าสายน้ำและขุนเขาประสานกันจะดีมาก ทำให้ลูกหลานร่ำรวยยิ่งๆขึ้น
14) ชัยภูมิฮวงจุ้ยน้ำเข้าปาก ด้านหน้าสุสานมีภูเขา 3 ลูกเรียงเป็นแถวเดียวกัน มีสายน้ำไหลจากด้านขวาของสุสานเป็นแนวขวางเข้าไปปากแชเล้ง จะส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวยอย่างรวดเร็วทันใจ
15) ชัยภูมิฮวงจุ้ยโอบล้อม (ฉานหยวนหวู่) มีแนวเทือกเขาโอบล้อมสุสานทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ส่วนสายน้ำจะไหลจากด้านหน้าไปทางซ้าย โดยแยกโอบรอบสุสานไปด้านซ้ายและขวา จนถึงหลังสุสาน ส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวยและมีความก้าวหน้าทางราชการ
16) ชัยภูมิฮวงจุ้ย สายน้ำ 9 คด จะมีแนวสายน้ำด้านหน้าสุสาน ลักษณะคดไปคดมา รวมได้ 9 คด จะส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง มีทายาทสืบสกุลทั้งชายหญิง เป็นเสาหลักของประเทศ

 

17) ชัยภูมิฮวงจุ้ย “ที่นา” แนวเทือกเขาหน้าสุสานมีที่นาที่อุดมด้วยน้ำ มีสายน้ำอยู่ระหว่างที่นา หน้าสุสานเหมือนแนวคันธนู จะส่งผลให้มีทายาทสืบสกุลเป็นชายและร่ำรวย
18) ชัยภูมิฮวงจุ้ย โค้งคันธนู ถ้าสายน้ำด้านหน้าสุสานมีลักษณะเป็นรูปคันธนูโค้งเข้า ส่งผลให้ลูกหลานเจริญ
19)  ชัยภูมิฮวงจุ้ยรูปกระด้ง แนวเทือกเขาสูง หน้าสุสานเป็นชั้นๆขึ้นไป เปรียบเสมือนกระด้ง จะส่งผลให้ลูกหลานมีโชคลาภ แต่ลูกหลานจะฆ่าฟันกันเอง หรือทะเลาะแย่งอำนาจ เนื่องจากตำแหน่งซ้ายมือกับขวามือเท่ากัน ดังนั้นจะต้องให้ซ้ายมือยาวกว่าถึงจะดี

ที่มา : อาจารย์ดำรงชัย  แท่นศรีเจริญ

#ฮวงจุ้ย #ฮวงซุ้ย #สุสาน #ชัยภูมิ #เสริมวงศ์ตระกูล #แปลงฝัง #ฝัง #เสริมดวง #แซกี


ฮวงจุ้ย, ฮวงซุ้ย, แปลงฝัง, เสริมดวง, ชัยภูมิ, เสริมวงศ์ตระกูล, ฝัง, แซกี, สุสาน

ล่าสุด

บอกลาความซวย เปลี่ยนดวงแล้ว ทำอะไรก็รวย


ปีชง งานก็ปัง รักก็ปัง ได้ด้วยแซกี


รวยสบายๆ สไตล์เศรษฐีจีน


ผู้บริหารสุสานเผย ทำไมต้องทำแซกี


ราศีไหนดวงไม่ดี ทำแซกี พลิกดวงชะตา


เคล็ดลับเปลี่ยนดวงปังๆด้วยศาสตร์จีนโบราณ


ทำไมชลบุรีถึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร


สุสานแบบไหน ทำให้ลูกหลานร่ำรวย


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ลานหงส์แดง ฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง


ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน


ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


ฮวงซุ้ยพรีเมี่ยม สำหรับบุคคล VIP


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ฮวงซุ้ยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ที่ไหน?


เลข 88 ที่ซ่อนอยู่ในสุสานเนอร์วาน่า


ฤกษ์มงคล เดือน มิถุนายน 2564


วันเกิดบอกนิสัย


แซกี คืออะไร


เวลาดีตามวันเกิดทั้ง 7 เดือน มิ.ย. 64


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สายมูไม่ควรพลาด


เคล็ดน่ารู้ จำนวนธูป ไหว้แบบไหน จุดธูปกี่ดอกดี


เลือกที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย


เช็คดวงครึ่งปีหลัง 2564 ราศีไหนปัง ราศีไหนตุ๊บ!!!


ซินแสฮวงจุ้ยคือใคร นำความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาจากไหน


องค์ประกอบสำคัญในการหาพื้นที่ฮวงซุ้ย


ฤกษ์ท้ายเดือน มิถุนายน 2564


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 2


ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อขอพรเทพเต่ามังกร


เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร ครึ่งปีหลัง 2564


พื้นฐานดวงชะตาของคน เกิดจากอะไรบ้าง


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสฟิลลิป วองก์


ขั้นตอนการทำแซกี


ประโยชน์ของการทำแซกี


หล่อแก คืออะไร?


ดาว 9 ยุค


เผยสุดยอดพลังแห่งเลข 168 ดีอย่างไร?


เทพจ้าที่สายมู ไม่ควรพลาด ภาค 2


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสไช้


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดำ หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว


บ้านเรียกทรัพย์ อยู่แล้วรวย


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนสิงหาคม 2564


ของไหว้ครั้งแรก สำหรับผู้วายชนม์


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผักแห้ง 5 อย่าง


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง


วันสารทจีน สำคัญอย่างไร?


การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า


ฤกษ์เดือน สิงหาคม 2564


ทิศที่ห้ามสร้างบ้าน เข้าบ้านใหม่ เคาะ เจาะ ทุบ รื้อ ขุดดิน ล้มต้นไม้


การแก้บนหลังได้รับพรเทพเต่ามังกร


พิธีฌาปนกิจ


นิกายในศาสนาคริสต์


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?


ชีวิตหลังความตายในคริสต์ศาสนา


ความเชื่อย้ายสุสานแบบจีน


ปรับห้องนั่งเล่นให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังบวกในบ้านได้ทั้งหลัง


คนธาตุใด ทำงานอะไรแล้วรวย


ทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์


เนอร์วาน่า ดีอย่างไร โดย อาจารย์ปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล


10 เคล็ดลับความรวย จาก Tony Robbins


พิธีเก็บอัฐิ


ฤกษ์เดือน กันยายน 2564


ไหว้พระจันทร์อย่างไรให้ปัง


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนกันยายน 2564


10 ต้นไม้มงคล เสริมดวง เรียกทรัพย์


ของมงคลสำหรับตกแต่งบ้าน


7 วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องครัว เพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุข


5 เหตุผลที่ควรซื้อฮวงซุ้ยให้บิดามารดา


พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์


พระบัญญัติ 10 ประการ


พิธีฝังแบบคริสเตียน (คาทอลิก)


กินเจอย่างไรให้ปัง


4 เทคนิคจัดฮวงจุ้ยร้านค้าให้ขายดี


สุสานคนเป็น - สุสานคนตาย


ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จัดอย่างไรให้อยู่แล้วดี


ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน เลขไหนที่ว่าดี


10 ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดให้ถูกทิศชีวิตมีแต่ร่ำรวย


พิธีกงเต๊ก


มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ


คำพูด 7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขน


ความหมายของไม้กางเขน


ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์?


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์


ดวงดีไม่กลัวปีชง เพราะมีแซกีเต่ามังกร (เจ่าอุ่ง)


พระเยซู คือใคร?


28 รูปภาพเสริมดวง


ตำนานลูกมังกรทั้ง 9


พิธีศีลล้างบาป


สุสานคนคู่เดียว เปลี่ยนชะตาหลายสิบคน


หลักคำสอนคริสต์ศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


การจัดพิธีศพในแบบคนจีน


ฮวงจุ้ย กับ ฮวงซุ้ย คือคำเดียวกัน จริงหรือ


ฮวงซุ้ย ศูนย์รวมครอบครัวที่ถูกลืม


แซกีจักรพรรดิคืออะไร ทำไมเศรษฐีทั่วเอเชียถึงนิยมทำแซกี


เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ


จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร


คัมภีร์ไบเบิล


กระดาษไหว้เจ้ามีอะไรบ้าง ?


กงเต๊กคืออะไร และการแต่งกายที่ถูกต้องของลูกหลาน


การข้ามสะพานโอฆสงสารในพิธีกงเต๊ก


ชีวิตที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า


พระยูไล พระพุทธเจ้าของจีน


ฤกษ์ยาม ความหมายและองค์ประกอบที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล


สุสานขงจื๊อ


สังฆทานคืออะไร ควรใส่อะไรบ้าง


ทำไมต้องเนอร์วาน่า


ชนิดของโลงศพ


เกร็ดน่ารู้ของป้ายสุสาน


คนจีนกับความกตัญญู


ความเชื่อสิ่งที่ควรทำ -ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่


ปี 2565 ปีนักษัตรไหนชง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ดูดวงการเงินและโชคลาภ ปี 2565 ราศีใดดวงดี ราศีใดต้องระวัง!


ไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย พร้อมเคล็ดลับแก้ชง


ต้องรู้! แซกีแก้ดวง ปีชง


พลังชี่ ตามหลักฮวงจุ้ย คืออะไร


ความเชื่อเกี่ยวกับการไปร่วมงานศพ


วันไหว้ปี 2565


หมอช้างกับ 12 นักษัตร 2565


คำทำนายดวงเมือง 2565 จากโหราศาสตร์จีน


การจัดการหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก


พิธีกรรมในงานศพไทย


ศาสตร์แห่งสุสาน (ฮวงซุ้ย)


ทำไมต้องเตรียมสุสานเอาไว้


การนิมนต์พระสงฆ์ในงานมงคลและงานอวมงคล


ประวัติความเป็นมาของการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ และการกรวดน้ำ


อวงแซจี๊ ใบส่งวิญญาณ


การไหว้เช็งเม้ง ช่วงโควิด


ข้อห้ามช่วงเทศกาลเช็งเม้ง


ประโยชน์ของการมีสุสาน


เมื่อไหร่ที่เราควรจะทำสุสานเพื่อเสริมพลัง เตรียมเอาไว้


หมิงถาง ลานหน้าบ้าน


พิธีทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ


พวงหรีด มากกว่าการให้


ความเชื่อจีนโบราณ... คนตาย เวลาไหน เหลืออะไรให้ลูกหลาน


เลือกพวงหรีดแบบไหนให้เหมาะกับงาน


ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์


รวยได้ไม่นานก็หมดตัว แก้ได้ด้วยแซกี


มีบุตรยาก ฮวงจุ้ยแก้ได้


ถวายเพลพระอย่างไรให้ได้บุญสูงสุด


โกศ สำหรับบรรจุอัฐิผู้ล่วงลับ


ปี่เซียะ สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์


ปรับฮวงจุ้ยชีวิต อยู่ที่ไหนก็รวย


การปฏิบัติต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างถูกวิธี


ตายแล้วไปไหน


ไขข้อสงสัย ของไหว้ทานได้ไหม


จากไปอย่างไร ให้คนข้างหลังไม่ทุกข์


ทำไมเราจึงต้องไหว้เทศกาลสารทจีน


ของไหว้ สารทจีน แตกต่างกับ ของไหว้ตรุษจีนอย่างไร


ทำแซกี เงินก็มา รักก็มี


เลขแปลงเต่ามังกรมงคล โดย หมอช้าง


ความเชื่อชาวจีน ต้องฝังศพเท่านั้น


พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก


คุณเตรียมอะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้าง ในวันที่คุณจากไป


อายุเท่าไหร่ ควรซื้อฮวงซุ้ย


ฮวงซุ้ย พลิกชีวิต


ตายแล้วไปไหน ถ้าไม่มีฮวงซุ้ย


ความเชื่อเกี่ยวกับศพของชาวจีน


เรื่องจริงคนเปลี่ยนดวง รอดตายเพราะแซกี


เปลี่ยนชะตา เกิดใหม่ บนสุดยอดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในประเทศไทย


วางรูปบรรพบุรุษไว้ในบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง


สร้างพลังชีวิต เติมหยิน-หยางให้สมบูรณ์ด้วยฮวงซุ้ย


อาหารต้องห้ามในงานศพ


ฝังศพบรรพบุรุษผิดที่ ระวังจะเกิดอาเพศ


พิธีกรรมย้ายสุสาน ฮวงซุ้ย


ทำไมนักธุรกิจต้องแอบทำแซกี


ฮวงจุ้ยชีวิตพัง เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร?


ทริคแก้กรรม การเงินติดขัด ไร้โชคลาก ของคนทั้ง 7 วัน


มัดตราสัง กับความหมายที่แอบแฝง


ประเพณีบวชหน้าไฟ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อผู้ล่วงลับ


ปีชง 2566 ปีนักษัตรปีเถาะ มีปีไหนชงบ้าง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ประวัติเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย


แซกีเสริมเสน่ห์ เจ้านายรัก บริวารเคารพ


ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย


ทุบบ้านแก้ฮวงจุ้ยไม่ได้ ไม่เป็นไร แก้ฮวงจุ้ยชีวิตไปเลย


5 เหตุผลที่ควรย้ายสุสานบรรพบุรุษ


เลือกบ้านหลังสุดท้าย ต้องดูตั้งแต่ดิน


เกร็ดประวัติศาสตร์: การทำแซกีจักรพรรดิต่ออายุของราชวงศ์จีน


ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน


เปลี่ยนดวงเรียกเนื้อคู่


ครอบครัวไม่เคยมีฮวงซุ้ยมาก่อน จำเป็นต้องซื้อฮวงซุ้ยให้พ่อแม่หรือไม่


พิธีคำนับศพแบบจีน


ไหว้บรรพบุรุษ สำคัญกว่าไหว้เทพ


เครื่องเซ่นไหว้ : รักษาประเพณีให้เหมาะสมตามยุคสมัย


ประโยชน์ของการไหว้บรรพบุรุษวันเชงเม้ง


ที่มา พิธีลอยอังคาร


ความเชื่อเรื่องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนดวงของชาวจีน


พิธีรดน้ำศพ


ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์


10 ความเชื่อโบราณในการจัดพิธีงานศพไทยในสมัยก่อน


ความหมายของอาหาร - ขนม และผลไม้ที่ควรเลือกมาเป็น ของไหว้ ในเทศกาล


แซกีเปลี่ยนดวง ชนะคดีได้เงินล้าน


ต่อชะตาญาติผู้ใหญ่ด้วยพิธีแซกีจักรพรรดิ


พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แผนที่เสมือนจริง